MENÜ

"Elég, ha az ember elhiszi, hogy léteznek angyalok, elég, ha szüksége van rá. És akkor megmutatkoznak, és ragyognak, mint a hajnal első fényei." Paulo Coelho

 

Miben segítenek az angyalok?

Az angyalok azóta velünk vannak, mióta megérkeztünk a Földre.
Soha nem hagynak el bennünket. Tisztában vannak azzal, hogy elsősorban
lelkek vagyunk, és az emberi test csak egy öltözék, amelyet addig kell viselnünk, amíg a Földön vagyunk, és be nem töltjük sorsunkat.
Az angyalok ugyanis segítők, akik azokban a feladatokban nyújtanak segítséget, amelyek elvégzéséért útnak indultunk. Mert minden embernek van feladata, küldetése, amiért erre a Földre érkezett. Szellemünk képes arra, hogy ráhangolódjon az angyalokra, csak meg kell próbálnunk. 


Volt már olyan érzésed, hogy nem is ide tartozol?

Ez bizonyos értelemben helytálló. A Föld ugyanis nem
a természetes élőhelyünk, és spirituális énünk emlékszik arra, hogy odakint más dolgok is vannak. Ezeket
a dolgokat már megtapasztaltuk, és meg is fogjuk tapasztalni. Amikor a Földre kerülünk, esküt teszünk arra, hogy minden tőlünk telhetőt megteszünk feladatunk teljesítése érdekében, a számunkra kimért időben. Erről az esküről gyakran megfeledkezünk, és csak spirituális fejlődésünk során nyerünk egyre tisztább képet arról, hogy mi is a küldetésünk valójában.
Az angyalok azonban soha nem feledkeznek meg ígéretünkről, hogy mit teszünk, amíg itt vagyunk
a földön. Segítenek nekünk emlékezni, és folyamatos segítségünkre vannak a személyes küldetésünkben is. Meg kell tanulnunk tehát, hogy figyeljünk rájuk, mert ha kizárjuk őket
az életünkből, akkor csupán az álmok, és a szép mesék tündéri lényei maradnak. Soha ne feledjük tehát:nem vagyunk egyedül!


Egy kis történelem

Az angyalokról szóló történetek már jóval a kereszténységet megelőzően összefonódtak az emberi mítoszokkal és legendákkal. A legendákban és mítoszokban, pedig mindig van valami alapvető igazságmag.
Az angyalok minden kultúrával érintkeztek. A rómaiaknál a védelmező házi szellemek szerepét töltötték be. Viking változataik a valkűrök voltak, azok
a gyönyörű, erős nők, akik a mennyből ereszkedtek alá azért, hogy a megölt harcosok szellemét a Valhallába vigyék.
Az angyalok aranykora Európában a késő középkorra esett, de a XIV. században véget ért, amikor a fekete halál (pestis) végigsöpört a szárazföldön, mérget szórva emberek és angyalok között egyaránt. Ez után következett az inkvizíció.
Az angyaloknak tehát sikerült lépést tartani az emberiség viharos történelmével. Képeik kastélyok, templomok, szentélyek, családi otthonok, csarnokok falait díszítették, és díszítik még ma is. Munkájuk tehát időről időre folytatódik, állandó és folyamatos. Csupán egyetlen dolog van, ami nem jellemző rájuk: az ingatagság.
Megtanuljuk majd, hogy az angyalok elérhetők meditáció révén, segítenek kapcsolatba lépni felsőbb éneddel, fontos üzeneteket és tanácsokat közvetítenek, és még reinkarnációs emlékekkel való munkában is támogatnak. Amennyiben hiszel abban, hogy létezik egy felsőbb, pozitív erő
a világegyetemben, és hajlandó vagy munkálkodni az angyalokkal, akkor mindenképpen folytasd az iskolát.


Hogyan léphetnek velünk kapcsolatba az angyalok?

Az angyalok mindig a mi szükségleteinkhez szabják a velünk való érintkezést. Vannak, akik hangokat hallanak a fejükben – békés, bölcs gondolatokat.
Mások álmaikban kapnak üzeneteket. Végül olyanok is vannak, akik látomások formájában kapnak segítséget az angyaloktól.
Rengetegen állítják, hogy láttak már angyalokat, vagy érezték hatásukat
az életükben. Ez természetes, de leckéink célja nem az, hogy példákat hozzunk más emberek tapasztalataiból, hanem az, hogy mi magunk szerezzük meg
a tapasztalatokat az angyalokkal kapcsolatban.


Kik, vagy mik számunkra az angyalok?

A válasz igen egyszerű: az angyalok azok, aminek mi érzékeljük őket. Mielőtt azonban dolgozni, együttműködni kezdenénk velük, el kell döntenünk, mit is jelent számunkra egy angyal, és mit nem. Ez a kiinduló pont.
El is érkeztünk a legfontosabbhoz: gondolkodjunk a saját fejünkkel! Amit választunk, abban szabadon hihetünk. Lehet, hogy az elképzelések érdekében el kell szakadnunk néhány kemény gondolattól, melyet még gyerekkorunkban sulykoltak belénk. Tartsunk tehát magunk mellett egy képzeletbeli szemétkosarat, ahova ezeket a helytelen gondolatokat „beledobhatjuk”.
Ha ez meg van, akkor bátran megváltoztathatjuk a véleményünket.

Ahogy a leckékben előrehaladunk, észre fogjuk venni, hogy az angyalokkal kapcsolatos meglátásaink, gondolataink változni fognak. Átértékeljük tehát
az életünkben jelenlévő mintákat, és ez így van rendjén.


A legfontosabb kérdések

További munkánk szempontjából néhány kérdés igen nagy fontossággal bír. Észrevételeinket jegyezzük fel egy naplóba. Az angyalnapló nagyon fontos lesz
a későbbiekben is!

Hiszel-e abban, hogy minden angyal hasonlít az emberhez?
Az angyalok energiaformák, külsejük akaratuktól függően változhat, és olyan formában jelennek meg, amely a feladat megoldáshoz szükséges. Természetesen, amikor emberekkel dolgoznak, akkor ember alakjában bukkannak fel, nehogy túlságosan megrémisszenek bennünket. Az angyalok tehát bármilyen faj képében megjelenhetnek bolygónkon, férfiként és nőként egyaránt. Úgy fogjuk látni és vizualizálni őket, ahogyan arra a leginkább szükségünk van az adott pillanatban.

Mit gondolsz? Az angyalok ebben a dimenzióban jelennek meg előtted, a fejedben szólnak hozzád, vagy csak ötleteket küldenek feléd?
Az angyali látogatásoknak mindezen fajtáit megtapasztalták már. A legszokványosabb azonban, ha ötleteken és benyomásokon keresztül kapunk üzeneteket.

Mit gondolsz? Az őrangyalok és az égi angyalok azonosak, vagy különbözőek?
Lehetnek azonosak, és lehetnek különbözőek is. Van egy olyan elgondolás, miszerint az égi angyalok alkalmanként segítséget nyújtanak az őrangyalunknak, ezáltal erre az időre védelmezőinkké is válnak. Az égi angyalok tehát általában az őrangyalaink segítői.

Mit gondolsz? A szellemek és az angyalok azonosak lehetnek?
Nem valószínű, hogy ugyanazok lennének. Bár elhunyt szeretteinknek minden bizonnyal lehetőségük van segíteni bennünket. Nekünk kell tehát meghatároznunk, hol húzzuk meg azt a bizonyos határvonalat a szellemektől kapott segítség az angyali segítségnyújtás között.

Mit gondolsz? A szellemi vezetők és az angyalok azonosak?
Nem feltétlenül azonos entitások, viszont ugyan annak az isteni energiának
a részei.

Kell, hogy legyen nevük az angyaloknak?
Nem fontos, bár vannak, akik nevet adnak azoknak az angyaloknak/szellemi vezetőknek, akikkel rendszeres kapcsolatban állnak. Mások inkább ahhoz
a tényhez ragaszkodnak, melyet az adott angyal képvisel, pl. a gyógyítás,
a siker, a vidámság, a szeretet angyalai.

Hogy néznek ki az angyalok?
Ez mindig rajtunk múlik. Kizárólag olyan öltözéket öltenek magukra, amilyennek mi magunk képzeljük őket. Az angyalábrázolások között vannak szárnyas, dicsfényben (glóriában) ragyogók, de vannak kecskebőrt viselő lények is.

Emberek is lehetnek angyalok, vagy az angyalok egy külön fajt alkotnak?
Vannak, akik úgy gondolják, hogy bizonyos emberek tanuló angyalok,
míg mások azt hiszik, hogy az angyalokat az idő hajnalán teremtették
egy sajátos fajként. Egy azonban biztos: az Isten/Istennő részét jelképezik.

Biztos, hogy a fentieken kívül más gondolataink is vannak az angyalokkal kapcsolatban. Ez helyes is. Ezek a kérdések csak a leggyakoribbak, amik megfogalmazódnak bennünk. Ha van olyan kérdés, amit még nagyon fontosnak tartunk, akkor írjuk bele az angyalnaplóba! A későbbiekben ugyanis biztos, hogy választ kapunk rá.

Mikor alkalmazzuk az angyalmágiát?

Az életünkben számos olyan dolog van, amin változtatni szeretnénk. Ezek között biztos, hogy van olyan, amiről úgy gondoljuk, hogy egyedül képtelenek vagyunk rá. Ezért kell segítséget kérni az angyaloktól, és ezért kell bevonnunk életünkbe az angyalokat.

Eljött az idő, hogy megtaláljuk első angyalunkat!

Komoly feladat előtt állunk, de aggodalomra semmi ok, nem lesz nehéz.
Egyetlen feltétel van csupán: soha, de soha ne hívjunk angyalt játékból!!!

Először is foglaljunk helyet egy kényelmes fotelban, és dőljünk hátra. Gondolkozzunk el egy pillanatra azon, hogy jelen pillanatban miért is akarunk kapcsolatba lépni az angyalok birodalmával. Legyünk teljes mértékben őszinték magunkhoz! Javítani szeretnénk az életmódunkon? Szerelmi bánatunk van,  amin képtelenek vagyunk egyedül túl tenni magunkat? Esetleg valami hiba csúszott
a számításainkba, amelyet rendbe akarunk hozni?
Ha ezeket végiggondoltuk, akkor vegyünk egy darab papírt, és írjunk egy apróhirdetést az angyalok számára. Ez kicsit furcsán hangzik, de próbáljuk úgy felfogni a dolgot, hogy keresünk egy olyan valakit, aki elvégezne nekünk egy szolgáltatást, vagy egy tanárt, akitől tanulhatnánk.

Íme egy minta az angyalhirdetésre:

„Angyalt keresek, aki hajlandó segíteni pénzügyi gondjaim megoldásában. Olyan támogatást várok, amely segít békét és jólétet teremteni az életemben.”


Ha elkészültünk a hirdetés megírásával, akkor tartsuk a kezünkben a papírkát, csukjuk be
a szemünket, és összpontosítsunk arra, hogy egy fénylényt idézzünk fel magunk előtt. Felolvashatjuk hangosan is a hirdetést. Nem kell aggódnunk, hogy valamit elrontottunk, hiszen nincs rossz módszer arra, hogy segítséget kérjünk egy angyaltól. Legalábbis addig nem, amíg udvariasak vagyunk.
Ha szükségét érezzük, még egy imát is elmondhatunk. Ha ezekkel meg vagyunk, tegyük a zsebünkbe a papírt.

Egy valami azonban nagyon fontos: ne kürtöljük szét a világban, hogy angyali segítséget kértünk. Semmi szükség arra, hogy negatív gondolatok megzavarjanak bennünket.

Ne számítsunk arra, hogy az angyalunk arany, vagy ezüst pompában megjelenik körülöttünk. Az angyalok működése gyakran titokzatos. Olyan esemény keretén belül fogjuk megtapasztalni jelenlétüket, és segítségüket, amely a mindennapi életünkhöz tartozik. Pl. kinyitunk egy könyvet, és megtaláljuk benne azt a választ, amit keresünk. Amikor angyalok vannak körülöttünk, nincsenek véletlenek. A mi dolgunk tehát az, hogy felnyissuk a szemünket, és fejlesszük érzékenységünket.


Az angyalok keresik a mágikus embereket

Az angyalok alig várják, hogy olyan emberekkel dolgozhassanak, akiknek a hite jól megalapozott, és erős. Ne felejtsük el, hogy ők nem tesznek megkülönböztetéseket. Minden esélyünk meg van tehát arra, hogy együttműködhetünk velük.
Ne higgyük, hogy az angyalokat nem érdeklik hétköznapi problémáink, vagy túlságosan elfoglaltak az égi birodalomban ahhoz, hogy figyeljenek ránk.
Az angyalok vezetők, segítők, barátok, és csak a hívásunkra várnak.

Atlantisz angyalai:


Atlantisz angyalaival való munka legelterjedtebb módja a pecsétkészítéses módszer, de ha imában kéréssel fordulunk hozzájuk segítségért, tiszta szívvel, gyertyát gyújtva a tiszteletükre, az is legalább olyan hatásos.

Nevük és feladatuk:

Aduachiel – Igazság


Ambriel – Ha tudásra van szükségünk, tanulás


Ashitiel – Tervezés, áttekintés, építéstervek, várostervezés, háztartási terv


Asinel – Szerencse, szerencsés „véletlen”, boldogságérzet


Asmodel – Kozmikus szeretet, szeretet minden létező iránt, misztikus élmények


Asradiel – A növények gyökérzete, a család gyökere, nemzetség gyökere, leföldelés


Asrael – Halál angyala


Asturel – Irgalmasság, kegyelem, részvét


Auretiel – Gyógyulás, gyógyulási folyamatok, gyógyítók, gondozók, orvosok


Baamiel - Zivatar, mennydörgés, védelem, vihar veszélyeinek elhárítása Baraqiellel együtt


Balachiel – Kombinációk (kriminalisták, költök, szónokok, meseírók, stb.


Baradiel – Jégeső angyala, a jégkárok elkerülése miatt hívják


Baraqiel – Elektromosság minden fajtája A villámlás angyal, a villámcsapás okozta károk 
ellen. Baamiellel együtt hívják
Beleguel – Felépítés, kezdet, alapítás, építés


Bokumiel – Melódia, muzsika, dallam, rezgés, hangtálazás, zenészek, énekesek


Cambiel – A föld vonzóereje, emberek közötti vonzóerő, kristályosodás, kristályok,


Cesariel – Védelem ellenség, veszély esetén


Cosmoel – Misztika üdv, boldogság, üdvösség, révület


Deusel - Meleg, lelki melegség, az otthon melegsége,


Doradoel - Az összes energiafajta és rezgés irányítója. Gyógyító energiákat kórházakba
irányítani, erőművek energiája, vezetékes energiák, a földi energiák a Föld energiaközpontjaiban.

Dosoel - Test, lélek, szellem felfrissítése.

Eguel - Önuralom, hajlamok, ösztönök féken tartása, vérmérséklet, állatok megfékezése, erők féken tartása. Más emberek uralma alóli megszabadulása érdekében is hívjuk.
Emkiel - Anyagi biztonság

Fenel - Ő a könyörületesség, és a kegyelem angyala. Akkor hívjuk, ha Isten kegyelmét és könyörületességét szeretnénk elérni magunk, vagy mások számára.

Gabriel - A tűz felett áll. A tűz robbanásszerű kitörésekor, erdőtűz megfékezésekor, valamint a tűzoltók védelmében is hívják. Nem tévesztendő össze az azonos nevű arkangyallal!

Galgalliel - Ő a Nap felett áll. Hívják a napenergia hasznosítása érdekében, túlzott napozás okozta fájdalom enyhítésére. Segítséget nyújt mindenféle, a Nap által okozott kár elhárításában. Földművesek is igénybe vehetik, ha már sokallják az esőt.

Hachamel - Tájékozódás, út és helység megtalálása, glóbusz, atlasz iránytű. Segít az eltévedteknek és minden új hazát keresőnek.

Hamaliel - . Kémia, vegyi folyamatok, vegyészettel kapcsolatos foglalkozási ágak és termelés.

Hanael - Ő a spirituális események egyik legfontosabb angyala. A világ rendje, a politika és a világtörténelem felett is ő áll.

Hestiel - Megbékélés, kiengesztelődés, kibékülés saját magunkkal is.

Hethetiel - Repülés, repülőgépek, légi közlekedés, repüléstechnika, űrrepülés, repüléstől való félelem.

Hethitiel - . Számítások, építés, matematika, építészet, minden építészettel kapcsolatos dolog, építőipari szakmák, számvetés, számítástechnika, számítógép-központok.

Jophaniel - Felemelkedés, érettség. Emberek, állatok, növények fejlődése, szakmai előmenetel, szellemi érettség.

Karmael - A kiegyenlítődés igazságossága, a karma felett áll. A karma őrének is nevezik. Felügyeli az emberek inkarnációit. Karmikus terhek feloldása érdekében hozzá kell fordulni. Ugyancsak ő a kozmikus harmónia őre is.

Katzachiel - . Ő a nyugalom, a csend, és az elmélyülés angyala. Hívható bármilyen zaj esetén, vagy a belső nyugalom megtalálása érdekében, ha idegesek vagyunk, és meditációhoz vagy imához való elmélyülés segítségéhez.

Kokbiel - . A világegyetem összes bolygója felett áll, valamint azok ránk gyakorolt hatása, befolyása, csillagászat, asztrológia felett.

Komutiel - . Ő az állatok angyala. Az ő védelme alatt áll az egész állatvilág. Hívható vadgondozással, állattenyésztéssel, állategészségüggyel és állatpszihológiával kapcsolatban. Az állatvédőknek tanácsos együttműködniük vele.

Konfertiel - . Ritmus, zene, árapály, bioritmus, életkor.

Konfitiel - Táplálkozás, diéta, táplálkozástudomány, élelmiszerek, az összes élelmezéssel kapcsolatos szakma, élelmiszeripar, élelmiszerek termesztése.

Labael - Sokszorozódás a szaporodás értelmében, terhesség, tenyésztés.

Lamachael - . Ő az erő angyala. Vészhelyzetben erőért fordulhatunk hozzá. Túlzott testi,
lelki, vagy szellemi megterhelésnél megbízható segítőtárs.

Libuel - Tanítás, tanulás, tanárok, iskolák, egyetemek, tananyag, tanterv, tanulási folyamatok.

Liriel - Filozófia, bölcsesség.

Malchjdael - Ő az akarat angyala. Amikor rendkívüli akaraterőre van szükségünk, helyt kell állnunk a nehézségek közepette, kérhetjük a segítségét.

Malequiel - Tanács, biztonság, életmód tanácsok, magabiztosság.

Matariel - Ő az eső angyala. Hívható eső elleni védelem érdekében, és ha szárazság esetén esőt kérünk.

Melachiel - Az emberi rend, szabályok, rendtartás, rendszertan.

Melathiel - Az életutat gyakran nagyon nehéz megtalálni. Aki ebben tanácstalan, kérheti


Melathiel segítségét. Ugyancsak jó tanácsadó olyan területeken, szakmákban, ahol másoknak akarunk útmutatóként szolgálni.

Miguel - Állhatatosság, kitartás, az engedékenység kifejlesztése túlzott makacsság esetén.

Mizariel - Az anyag megváltoztatása. Segítséget tud nyújtani egy munkadarab megmunkálásánál, de akkor is, ha az anyagot szellemi erővel akarjuk alakítani.

Murjel - Mágnesek, magnetizmus, gyógyítás magnetizmussal.

Ophaniel - világoskék tónussal. Hold, holdfény, árapály, holdexpedíció, holdkórosság.

Parkaduel - Béke, viták lecsendesítése, béketárgyalások, belső béke.

Plagiguel - Kiteljesedés, befejezés, kívánságok teljesítése, önmegvalósítás, egy életszakasz lezárása. Segít egy alkotást tökélyre vinni.

Raaschiel - Ő az univerzum összes rengésének az angyala. Gyakran hívják a rezgések, vagy a földrengés angyalával együtt. A tengerrengés, belső remegés, reszketés ugyancsak az ő hatáskörébe tartozik.

Rahathiel - Csillagképek, csillagászat, asztrológia.

Ramodiel - Ő a tér legyőzésének az angyala. A jövőben bizonyára jelentős szerepet fog játszani, de manapság is igénybe veszik a segítségét asztrális utazásokhoz.

Resethiel - Növények növekedése, mezőgazdaság, kertépítés, kertészek, földművesek, biológusok.

Rethiel - Termőföldek, gabonaföld, mezőgazdaság.

Riguel -. Tánc, mozgás, torna.

Rikbiel - Ő a Föld négy szelének az angyala. Szél elleni védekezéshez hívják, de az aratáshoz kívánatos szél érdekében is kérik a segítségét. Utóbbi esetben mindig Ruchiellel, a szél angyalával együtt hívják.

Ruchiel - Ő a szél angyala. Mindig Rikbiel angyallal együtt hívják.

Saamiel - Hevesség, érzelmi kitörések, indulatok megszelídítése. Nagyon gyakran hívják más angyalokkal együtt.

Saaphiel - Ő a vihar angyala. Viharkárok elkerülésére hívják legtöbbször, és többnyire a szél angyalaival együtt.

Sabtiel - Öntözés, csatornák, kutak, szivattyúk, duzzasztógátak, vízellátás.

Sailiel - Éjszaka, félelem az éjtől, éjjeli műszak, éjjeliőrök.

Salaziel - Vigyázás, irányítás, terelés, juhászok és a nyájuk, járművek, lelkipásztorok nevelők, tanítók, vezető beosztásúak.

Samanthiel - Jog, szerződések, jogászok, jegyzők, törvények, iratok, ügyvédi munkaközösségek, egyezmények, tárgyalások.

Samotiel - Nyelv, beszéd, szónokok, tolmácsok, fordítók, nyelvtanárok, logopédusok.

Samuel - Egészség, egészségügy, jó közérzet, pihenés, kúra, üdülés.

Sanothiel - Kereskedelem, közlekedés, kereskedők, üzletek, vállalatok, üzleti utak, piacok, piacosok, utak, járművek, közlekedésügy.

Sauthiel - Tengeri hajózás, hajók, kikötők, viziutak, tengerészek, tengeri utazás.

Schalgiel -. Hó, hó elleni védelem, lavinák, hófúvások.

Schimschiel- Nappal, nappali fény, a nap lefolyása, a mindennapi élet.

Segosel - A fizika összes ága, fizikai kutatások.

Senekel -. Írás, írásmódok, kézírás, grafológia, régi írások, archívumok, könyvtárak, minden
könyvvel kapcsolatos dolog, tudomány.

Seraphel -. Feltalálás, alkotás, feltalálók, mérnökök, szabadalmak, mindenre kiterjedő alkotóképesség.

Shariel - Éberség, őrködés, őrök, éjjeliőrök, segítségnyújtás túlzott fáradtság, kimerültség esetén.

Siiel - Földrengés. Általában a rengések különböző angyalaival együtt hívják.

Simiel- Szerelem, problémák a partnerkapcsolatokban, szerelmi bánat.

Siqiel - Ő a szikra angyala. Általában a tűz angyalával együtt hívják. Hatáskörébe tartozik az elektromos szikra, gyújtás, tűzgyújtás is.

Speradiel -. Jövendőmondás, jóslás, prognosztizálás.

Sporkudiel - Szerkesztés, szerkezet, technika, minden építészettel kapcsolatos dolog, gépészet, gépek építése, szellemi tervezés

Stamiel - Siker.

Tarosiel - Kilábalás a vészhelyzetekből, kísértések, félelmek, ellenségeskedés, sóvárgás, saját félelmeink, negatív tulajdonságaink legyőzése.

Tattwaiel - Öröm, életöröm.

Therotiel - Együttérzés, karitatív szervezetek, felebaráti szeretet.

Tutiel -. Testi, lelki, és szellemi megtisztulás.

Vennel -. Áldozat, jogi hibák és bűnözések áldozatai, üldözés, hatósági önkény, áldozatkészség, önfeláldozás.

Verchiel - Élet, életkörülmények, életmód, életfeladat. Karmael angyallal együtt is gyakran hívják.

Zaphkiel - Szemlélődés, elmélkedés, meditáció, autogén tréning.

Zerosiel - Világosság és tisztaság. Gyakran hívják más angyalokkal (pl. Tutiellel) együtt. Mindenfajta testi, lelki szennyeződés eltávolításában örömmel segít.

Zuriel - Termékenység embereknél, állatoknál, növényeknél. Szellemi termékenység.


Atlantiszi Mesterangyalok


ABARIEL – Az isteni szólítás angyala
ABRAEL – Az isteni erő angyala
ADNAREL – Az évszakok angyala
AHAMIEL – Az isteni kardok angyala
AGIEL – Az isteni szellem angyala
AKHRAZIEL – Isten hírnöke
AMITIEL – Az isteni igazság angyala
ARAFIEL – Az isteni szigorúság, erő, fenség angyala
BARAKIEL – Az isteni világosság angyala
BEDALIEL – Az exorcizmus angyal
CHASDIEL – A barátságosság angyala
EVEL – Az emberiség angyala
GADIEL – A szentség angyala
GRADIEL – Az isteni hatalom angyala
HAZIEL – A látomások angyala
HODIEL – Az isteni diadal angyala
HOFNIEL – A hazavezetés angyala
IETOQIEL – A születés angyala
IMACHEDEL – A művészetek angyala 
IOFIEL – Az isteni szépség angyala
PEDAEL – A felszabadítás angyala
RAHTIEL – A konstelláció angyala
SCHREWNIEL – A nyíltszívűség
TADHIEL – A becsületesség angyala
ZACHARAEL – Az isteni emlékezet angyala
ZAGZAGEL – Az isteni bölcsesség angyala
ZAHARIEL – Az isteni világosság angyala
ZERUEL – Isten karja

 

 

                        Arkangyali segítség a problémák megoldásához!A nagyvilág eseményei, világbéke – Chamuel

Alvászavarok – Michael


Bizalomhiány, személye problémák, szomorúság – Zadkiel és Sandalfon

Elromlott tárgyak javítása – Michael

Elveszett tárgyak – Chamuel

Emlékezés, memória – Zadkiel

Fejlődési problémák, lassú haladás – Rafael

Gyász, halál, súlyos betegségek, haldoklás, gyász – Azrael és Rafael

Gyermekszülés, gyermeknevelés, terhesség, örökbefogadás – Gábriel és Rafael, Sandalfon

Gyógyítás, egészség – Rafael és Metatron

Házi-állatok gondozása-gyógyítása – Ariel és Rafael

Kertészkedés, növénytermesztés, Földgyógyítás – Uriel

Kommunikáció, levélírás, telefonhívás, e-mail – Gabriel és Metatron

Kreativitás, alkotás, tervezés – Gábriel és Jofiel

Lelki fejlődés, tisztánlátás – Jeremiel és Raziel

Matematikai problémák – Raziel

Otthon, lakóhely – Chamuel

Pénzügyi aggályok, anyagi biztonság – Michael

Spirituális fejlődés, hit – Metatron és Sandalfon

Szerelem, személyes kapcsolatok – Haniel

Tanulás, vizsgák, interjúk, és beszédek – Haniel és Uriel

Utazás, közlekedés – Rafael

Védelem, biztonság – Chamuel és Michael

                                      ARKANGYALOK!

 

 

Ariel arkangyal: 

Ariel nevének jelentése Isten oroszlánja, ami jellemző név: bátor, merész, összpontosított, és elegáns a mozgása. 
Ha oroszlánokat látunk, valószínűleg ő látogatott meg bennünket. 
Forduljunk hozzá, ha az önbizalmunkat és a bátorságunkat szeretnénk erősíteni.

Ariel minden teremtett lényt szeret, és boldogan segít mindenkin. A kinyilvánítás mestere, és főleg azokat az embereket támogatja, akik tanítók, gyógyítók vagy másképpen szolgálnak. 
A környezetvédelem különösen közel áll hozzá, és szorosan együttműködik a természet angyalaival az állatok, főleg a víz közelében élő madarak és halak óvásában és gyógyításában. 
Többek között úgy lehet Ariellel együtt dolgozni, hogy környezetvédelmi munkában veszünk részt, például fölszedjük a szemetet a tavak, források, óceánok partján, időt és pénzt áldozunk valamilyen környezetvédelmi ügyre, vagy környezetbarát tisztítószereket használunk.

Ariel szoros kapcsolatban áll az isteni mágiával, vagyis a legfelsőbb akarat azonnali kinyilvánításával.
Abban segít, hogy bevonzzuk az életünkbe a küldetésünkhöz szükséges támogatást.
Tudnunk kell, hogy ebben a világban normális és „fény természetű”
a csodák előfordulása. 

Ariel aurája halvány rózsaszínű, és ha rózsakvarcot viselünk vagy tartunk a kezünkben, szívünk még jobban kitárul csodálatos szeretete előtt. 
Kérjünk tőle bármit, és annak megfelelően fog vezetni bennünket.

"Legyél bátor, és állj ki az elveid mellett!"
 
 
 
 
Azrael arkangyal:

Azraelt a Halál angyalaként ismerik, mert elsődleges feladata az emberek átsegítése a túlvilágra, amikor elérkezik az idő. Ez egyáltalán nem nyomasztó szerep, hiszen az újonnan távozott lelket szerető fénnyel veszi körül, hogy az átjutás felemelő és megnyugtató élmény legyen számára. Azrael ezenfelül segít nekik kapcsolatba lépni élő családtagjaikkal és barátaikkal. Megkérhetjük
, hogy hozzon tőlük üzenetet, vagy álmunkban keressenek föl bennünket.

"Ne aggódj, eltávozott szeretteid jól vannak. Érezd szeretetüket és áldásos munkájukat."

Azrael nevének jelentése: „Isten segítsége”. Elsődleges feladata segíteni az emberi lelkeknek, hogy a test fizikai halálakor átjussanak a mennyek birodalmába. Azrael vigasztalja a fizikai létezést épp maguk mögött hagyó haldoklókat, ő biztosítja a szenvedésmentes halált, és segíti az újonnan érkezettek beilleszkedését a másvilágon. A halott rokonságának megvigasztalása és mély gyászuk enyhítése szintén az ő dolga, a hátramaradott családtagok fájdalmát gyógyító energiákkal és isteni fénnyel csillapítja, s ugyanezen eszközökkel éri el, hogy megbirkózzunk a veszteség kínjaival, és idővel továbblépjünk. Azrael támogatja a túlélő rokonok, barátok és ismerősök érzelmi, spirituális továbbhaladását az anyagi világban. Ha elvesztettünk valakit, és nem tudunk úrrá lenni fájdalmunkon, szólítsuk Azraelt, kérjük segítségét és vigasztalását.
Azrael gondoskodik a gyászmunkával foglalkozó tanácsadók érzelmi egyensúlyáról azzal, hogy megóvja őket a túlzott együttérzéstől, továbbá szájukba adja a helyzethez illő leghatásosabb szavakat. Hívjuk Azraelt, amennyiben egy haldokló végóráit és átlépését akarjuk megkönnyíteni, s vigasztalni is szeretnénk. Bárki, bármilyen vallású ember fordulhat hozzá. Ő segíti az elhunytat a másvilágon, és segít, hogy találkozhassunk vele a mennyekben.
Azrael arkangyal feltűnően csendes, nyugodt és higgadt. Megadja a gyász méltóságát, és soha nem él vissza a gyászolók kiszolgáltatottságával. Mindezen felül a nyugodt erő és a vigasz kiapadhatatlan forrása, amelyből szükség esetén mindenki meríthet.
Így vallott magáról: -Álmatlan éjszakákon, gondterhes gyászban, amikor nyugtalanul hánykolódsz az ágyban, csillapítom zaklatott elméd, meghozom az álmod. A kipihent elme és test erősebb, jobban állja a gyász, a búcsú és a temetés fájdalmait. Ne habozz hát, hívj a szükség idején imáimért, közreműködésemért, közbenjárásomért. Én majd fohászkodom a melletted álló többi angyallal szeretett hozzátartozódért és érted is, s mindent megteszünk az isteni erő segítségével, hogy támogassunk téged.

Miben segíthet?
-az elhunyt lelkének átvezetése a másvilágra
-a gyászolók támogatása-anyagi, szellemi és érzelmi téren
-tanácsadás gyász idején
-vigasz a haldoklóknak és a gyászolóknak

Fohász
Szükségtelen szertartásosan viselkedned, kiöltöznöd, kicsípned magad, Azrael arkangyal e nélkül is hallgat a hívó szóra. A látványos készülődés helyett elegendő komolyan, őszintén kérni a segítségét gyász vagy haláleset idején. Egyszerűen gondolj rá, és máris megjelenik. Íme a megidézésére alkalmas szöveg egyik változata:
Azrael arkangyal, vigasztalj meg most engem! Segíts meggyógyulnom. Kérlek, vedd le szívem terhét, segíts felfognom a helyzetben rejlő áldás értelmét. Segíts letörölni a könnyeimet, és összeköttetésbe kerülni a mennybe távozottal. Kérlek, töltsd fel tiszta energiával a halott szeretteim és köztem kialakult kapcsolatot, hogy tisztán, érthetően kommunikálhassunk egymással. Tudom, hogy meghalt rokonom (kedvesem stb.) a közelemben tartózkodik, és te, Azrael, mindkettőnkre vigyázol. (Ha a gyásszal kapcsolatban további, egyéni kéréseid vannak, azokat ide toldd be a szövegbe). Köszönöm, Azrael.
 
 
 
 
 
RAGUÉL ARKANGYAL: 

E név jelentése: „Isten barátja”. Ő biztosítja, hogy a többi angyal működése megfelelően magas színvonalú legyen. 
Raguel energiája szép halványkék, mint a derűs ég egy tökéletes, tavaszi reggelen. Igazságos és helyes cselekvésre ösztönzi az embereket, s tőle származik az emberiség alapvető jóságába vetett hitünk. Ha akvamarint viselünk vagy tartunk a kezünkben, könnyebben ráhangolódhatunk Raguel kedves, bölcs személyiségére.

"Minden úgy jó, ahogyan van. Tekints túl a látszaton, és meglátod a mögöttes rendet."
 
 
 
 
Sariel arkangyal

Ő felel azért, hogy a bűnös, vagy rosszul viselkedő angyalok megkapják méltó büntetésüket.
A bűnösök, a vétkezők lelkére vigyáz, és ő felügyeli az égi népek rendjét is.
 
 
 
 
 
HANIEL ARKANGYAL

A lelket nem elégítheti ki más, mit az Örök szeretet. Hadraniel hivatása az, hogy felébressze ennek a szeretetnek az emlékezetét bennünk. Szenvedélyesen átélve a három Felemelő Magatartás (szeretet, hála, odaadás) legyőzhetetlen gyógyító erővé válik. 
Az angyalok legfőbb érzése Isten szeretete. Az embereken uralkodó érzés a félelem. Még ha rendesen boldognak és szeretettnek érzed
 is magad, a felszín alatt gyakran félelem rejtőzik. A félelem az élet kegyetlenségétől és szenvedéseitől acélnál erősebb rácsokból álló kalitkába zárja szívünket. Kérd Hadranielt, ő segítsen neked abban, hogy ráeszmélj: mi az a félelem, amely meggátol abban, hogy befogadd a szeretetet. Ha kell, sírd ki jól magad az élet szenvedései miatt. Ha elég őszinték az érzéseid, szíved megnyílik. Az ilyen becses pillanatokban figyelj arra a szeretetre, amelyet Isten iránt táplálsz. 
 
 
 
RAZIEL ARKANGYAL

A név jelentése "Isten Titka". Raziel a spirituális eszmék megértésében és gyakorlatba való átültetésében támogat bennünket. A titkos tartományok Angyalaként és a Legfensőbb Misztériumok Uraként ismeretes. Az Arkangyalok birodalmának mágusa és alkimistája, így segíteni tud abban, hogy megértsük az emberi logikát meghaladó eszméket, a hétköznapi gondolkodást kitágítja, de közben g
yógyító hatással is bír.

A legenda szerint Raziel "a minden Égi és földi tudás" könyv szerzője. Miután Ádám és Éva kiűzettek a paradicsomból, Raziel adta át Ádámnak ezt az írást, melyből megnyilvánul Isten kegyelme.

Később Metatronhoz, Énokhoz kerül, Noé is Rafael Arkangyal segítségével jutott hozzá egy másolathoz s az ebben való útmutatások alapján építette meg bárkáját és mentette meg a vízözön bekövetkezésekor az élőlényeket.

Úgy gondolják, hogy Salamon is uralta valamikor a Raziel könyvet és e ritka de óriási tudással győzte le a démonokat. Hatékonyan segít a szent geometria, a kvantumfizika, illetve más elvont elméletek tanulmányozása során, és segítségével fogékonyabbá válunk a magasabb szintű látnoki képessségekre is. Javítja a tisztán hallást, tisztán látást, az Isteni Útmutatás érzékelését.

Raziel aurája a szivárvány minden színében pompázik, mint egy szép prizma. A tisztánlátást a hegyikristály segíti. A tisztán látásnak ezer féle szép előfordulása van: képek cikázhatnak át lelki szemeid előtt, a fizikai környezetedben vissza-vissza térő látványokat tapasztalsz, aurát, energiát vagy valamilyen jelenést érzékelsz, de álmokban is megjelenhet. 
De ha van egy kis időd, tudatosan is hívhatod Őt. Mivel közleményei alapvető fontossággal bírnak, legjobb egy csöndes zavartalan helyen szólítani. Hunyd be a szemed, lélegezz mélyen és lassan, csöndesítsd el az elméd, és kérd őt gondolatban: 
"Raziel Arkangyal, kérlek oldd fel a szellemem befogadó képességét korlátozó hiedelmeimet és félelmeimet, hogy tisztán láthassak, és megértővé váljak. Kérlek nyisd meg az elmém, hogy az Égi földi összefüggéseket megláthassam, és saját szellemi fejlődésem és az emberiség hasznára fordíthassam."
 
 
Jeremiel arkangyal:
 
Jeremiel nevének jelentése: „Isten kegyelme”. Az ősi zsidó szövegekben isten hét legfontosabb angyala közt említik.
Úgy tartják, az i. sz. 1. században profetikus látomásaival segített Báruknak a zsidó apokrif iratok elkészítésében. Az egyik nevezetes, Jeremiel által közvetített látomás a Messiással volt kapcsolatos, a másik egy utazás volt, amelynek alkalmával az arkangyal a mennyek országának kü
lönféle szintjeire vezette Bárukot.
Jeremiel, lévén a profetikus látomások angyala, a mennybe újonnan érkező lelkeknek segít áttekinteni az épp maguk mögött hagyott életüket. Az élőknek szintén nagy szolgálatot tesz, amikor segít végignézni életük már lepergett eseményeit. Amennyiben önvizsgálatra szánjuk el magunkat, mert szükségét érezzük, hogy ezután másként éljünk, s pozitív irányú eligazításra vágyunk, szólítsuk Jeremielt. Segít félelem nélkül felmérni múltunkat, és levonni a történtek tanulságait. Irányításával rengeteget tanulhatunk eddigi életünkből, sőt a jövőben lélekben megerősödve összpontosíthatjuk figyelmünket a szeretetre.
Jeremiel ezt mondja: -Az életút rendszeres elemzése, felülvizsgálata sokat segít a követendő ösvény kijelölésében. Az élet szépítésektől mentes felülvizsgálata a biztosíték arra, hogy több örömöd lehessen a túlvilági életben. Nem lesz okod az önvádra sem életed nagy keresztútjain, sem odaát, és nem kényszerülsz soha mentegetőzésre, nem is fogsz szenvedni a vétkeid miatt, ha megengeded magadnak, hogy jobban tedd a dolgod. Az élet felülvizsgálata a másvilágon természetesen messze részletezőbb és átfogóbb, mint itt, az önvizsgálat eredményének egyes elemeit azonban fizikai létezésed során is sikeresen beépítheted a személyiségedbe. Szakíts rá néha egy kis időt, kérj meg engem, hogy tájékoztassalak, amikor éjszaka álmodsz, vagy jelentkezzek a gondolataidban, amikor nappal elmélkedsz. Szívesen rámutatok, hogy az emlékeidben kisebb vagy nagyobb jelentőségű eseményként számon tartott dolgok közül melyek a valóban jelentősek. Az emberek közötti érintkezésben gyakran az apróságnak hitt dolgoknak van a legnagyobb jelentőségük. Az élet nagy leckéi többnyire jelentéktelennek vélt ügyekből fakadnak. Miután segítségemmel ráébredhetsz, hol keresd problémáid gyökerét, megfelelő elhatározásra juthatsz, okosabban élhetsz, embertársaid legnagyobb örömére.

Miben segíthet?
-az élet felülvizsgálata és a szükséges változások végrehajtása
-jóslattartalmú álmok és magyarázatuk
-tisztánlátás, profetikus látomások

Fohász
Amikor a jövőd foglalkoztat, szólítsd Jeremielt, hogy részletesebben és alaposabban áttekinthess mindent:
Jeremiel arkangyal, kérlek, segíts eloszlatni a saját és a világ jövőjével kapcsolatos félelmeimet, aggályaimat és feszültségeimet! (Mondd el, mi az, ami nyomaszt.) Kérlek, add meg nekem a próféták éleslátását, hogy bepillanthassak a jövőbe. Kérlek, adj érthető útbaigazítást minden téren, mert szeretném tudni, min kell változtatnom ahhoz, hogy emelkedettebb lélekként élhessek a jövőben, és kihozhassam a lehető legjobbat magamból. Köszönöm.
 
 
 
JOFIEL ARKANGYAL

„A gondjaid elől menj ki a zöldbe, és hangolódj rá, hogy új, kreatív gondolataid támadjanak."

Nevének jelentése: Isten szépsége

Kulcsszavak: ébredés és bölcsesség, megvilágosodás és ihlet, öröm

Színe: sárga, pink

Köve: rózsaszín turmalin
Jelenlétét felemelő, könnyed érzés és hangulatunk vidámra fordulása jelzi. Barátságos és józan gondolkodású angyal, olyan, mint a legjobb barátunk.

Minden, ami isteni, természetes, szép és örök. Amikor összhangba kerülünk Örök Énünkkel, az a harmónia kerül kifejezésre, amely Isten tükröződése sajátos énünkben. Isten szépségét azonban anyagias világunk elrejti. Jofiel arra hivatott, hogy segítsen a szépség eddig nem tapasztalt mélységeit felfedezni.


Segítségét metafizikai és fizikai síkon egyformán érzékelhetjük. Neki köszönhetően támadnak szép és nemes gondolatink, ő segít észrevenni a környezetünkben fellelhető szépséget, ezáltal egyre több gyönyörűséget hoz az életünkbe. Fizikai világunkban Jofiel segít a művészi feladatoknál, ő az isteni ihlet forrása. Tőle származnak a legeredetibb ötletek és ő ad erőt ezek művészi megvalósításához. De ő segít abban is, hogy megtaláljuk a szépséget otthonunkban munkánkban és kapcsolatainkban is.

Gyógyítja a negativitást, a bennünk lévő zűrzavart; segít önvalónk megértésében; elménk tisztaságát biztosítja; megvilágosodást hoz döntéseinknél; visszaadja jókedvünket, az öröm érzését.

Kérjük Jofiel arkangyal segítségét, ha lelkünk alszik és ébresztésre van szüksége, hogy elindulhassunk lelki ösvényünkön; ha fel szeretnénk ébredni, hogy jobban megértsük magunkat; ha kapcsolatot keresünk magasabb énünkkel vagy ha figyelmetlenek vagyunk és nem észleljük a mennyei birodalmakat.

Hívjük Jofielt akkor is
- ha meg szeretnénk tapasztalni a belső látás villanását, amelyben egyszerre minden világos lesz.
- ha válaszokat keresünk az életünkben felmerülő kérdésekre.
- ha szeretnénk, hogy nagyobb bölcsesség táruljon fel előttünk.
- ha nehezünkre esik magunkat és másokat megérteni.
- ha szeretnénk, hogy fény derüljön egy nehéz helyzetre.
- ha elménk tisztaságára van szükségünk.
- ha úgy érezzük, hogy elveszítettük a belső fényt.
- ha hiányzik az öröm és a nevetés az életünkből.
- ha nincs napsütés az életünkben (pl. depresszióban szenvedünk).

Fohászok Jofiel arkangyalhoz:

„Jofiel Arkangyal, segíts meglelnem a fényt!” 
„Jofiel Arkangyal, töltsd meg testem, lelkem és elmém fénnyel!"
„Jofiel Arkangyal, fedd fel előttem a mennyei birodalmakat!"
„Jofiel Arkangyal, tölts el örömmel és nevetéssel!"
„Jofiel Arkangyal, tárd fel előttem a nagyobb bölcsességet!
 
 
GÁBRIEL ARKANGYAL

A "GÁBRIEL" szó jelentése: ISTEN ereje, Isteni erő, ISTEN az én erőm, erősségem.

Neve a Gibor szóból ered, "Ísten az én erősségem". Ez a kifejezés mindannyiunkra igaz, nem számít honnan jöttünk, Isten ereje mindig átáramlik rajtunk, és Gábriel segíthet, hogy félelmet nem ismerve merítsünk belőle. Általa jő el a Szentlélek is.

Színei indigókék, fehér, aurája rézszínben tündököl. Így amikor rezet vagy citrint viselünk, könnyedén összekapcsolódhatunk az energiájával.

GABRIEL ARKANGYAL jellemzése, segítségei,
útmutatása melyekért fordulhatunk hozzá.

GABRIEL a hírhozó: Ő jelentette be MÁRIÁNAK ki is lesz az Ő FIA. Mohamednek is Ő diktálta a Korán szövegét.

A zsidó hagyomány szerint Ő volt az, aki szétválasztotta a Vörös-tenger vizét

Általa jő el a SZENT LÉLEK is, teljhatalma van az Édenkert, a kígyók és a Kerubok fölött.

Feladatai többek között: az útmutatás és hogy felébresszen bennünket. Segíteni tud abban is, hogy magasabb rezgés szinten működjünk (ami életmentően időszerű).
Segít a fogamzási képességben és az örökbe fogadásnál is, bátorságot önt az anyaság elfogadásához és a sors vaksága ellenére igyekezzenek a gyermekeik számára a lehető legkedvezőbbeket nyújtani.

Támogatja azokat, akik művészettel és kommunikációval, kapcsolattartással foglalkoznak pl: ügynöki közreműködés, képzőművészet, író, színész, táncos, újságíró, iparművész, esetleg modell, zeneszerző, zenész, riporter, énekes, tanár vagy egyéb szellemi üzeneteket közvetítő foglalkozás.

Kitárja a lehetőségek kapuit, miközben ihletet ad az eredményes önkifejezéshez. Segít a lámpaláz, az alkotói szorongás, a halogató taktika leküzdésében. Gabriel kifejezetten a cselekvő képesség és a cselekvés Angyala.
Amennyiben hozzá fordulunk segítségért, hamarosan energikusabbak és eredményesebbek leszünk mint azelőtt. Újságírásnál, cikkírásnál és egyéb írásoknál is sokat tud segíteni.

Különböző média feladatokban ösztönzi a társadalom érdekében megszólalókat, hogy el tudják mondani a közlendőjüket. Segítségül hívott erejével beszédünk hatóerejét növelhetjük és feltárja lelkünk rejtekajtóit, hogy megtudhassuk hol van a legnagyobb szükség, és milyen ügyben tudásunkra, melyet jó széndékkal és szívből teszünk az emberek érdekében, mert így lesz nagy hatással a többiekre is.
Fontos, hogy hatalmunkat szeretettel és magasabb rendű cél érdekében használjuk. Ha kételkedünk alkalmasságunkban, akkor lelkesít és feltölt tanítani, segíteni vágyással, így a hogyan lebeg majd szemünk előtt, s ekkor már nem aggódunk azon, mit is gongolhatnak rólunk a többiek.

Útmutatást ad: ha munkahelyet keresünk, ha különbőző változások álnak előttünk (mint például költözés, nagyobb beruházás), ha nem látjuk az élet értelmét, s szeretnénk megérteni életünk valódi célját. Segít ha letérünk lelki ösvényünkről, ha új kapcsolatba kezdünk vagy családot szeretnénk alapítani, ha álmainkat és látomásainkat meg akarjuk érteni, ha spirituális látásunk akadályozott.
Továbbá segít ha méregteleníteni akarjuk testünket, tisztítani a negatív gondolatoktól szellemünket, ha pszihés támadás ér vagy valaki problémáját magunkba szívtuk, ha szexuális zaklatásnak vagyunk kitéve, ha környezetünket negatívnak érezzük (például otthoni munkahely tértisztítása), ha azért érezzük piszkosnak, mert kirabolták a helyiséget.

Különböző fohászok, melyeket használhatunk (vagy magunk is készíthetünk bármilyent):
"Gabriel Arkangyal kérlek segíts - (itt nevezd meg tervedet, pl. vezess engem a lelkem ösvényén, mutasd meg élethivatásom, tisztítsd meg testem, lelkem, elmém) - kérlek engedj utat kreatív energiámnak, segíts megnyitni elmémet, hogy igazán eredeti gondolataim születhessenek és hogy energiám, motivációm mindvégig megmaradjon.
Köszönöm neked Gabriel!"
 
 
 
Rafael arkangyal:
 
Rafael neve azt jelenti: akit Isten meggyógyít. 

Az ő feladata minden teremtett lény fizikai gyógyítása. 

Sokszor kapunk tőle isteni útmutatást (megérzéseket, gondolatokat, elképzeléseket, álmokat stb.), hogy miként tudunk hozzájárulni egészségünk megőrzéséhez. 

Amikor gyógyulást remélve fordulunk hozzá, figyeljünk oda a benyomásainkra, és csináljuk végig, amit sugall.

Rafael az égi világ gyógyítója. Tevékenysége az isteni közbelépésben és a tanácsadásban mutatkozik meg. 

Az előbbi esetben közbeavatkozik egy adott helyzetben, körülveszi smaragdzöld színű, gyógyító fényével és szeretetével, és a gond egy csapásra elillan. 

A másik esetben viszont (és ez a gyakoribb) intuícióval és megérzésekkel mutatja meg, hogy mi magunk miként mozdíthatjuk elő a gyógyulásunkat.

Bármiben van szükségünk orvoslásra, kérjük meg Rafaelt, hogy vegye körül smaragdzöld aurájával. 

A kövek közül a smaragd és a malachit testesíti meg gyógyító energiáját.
 
 
 
Michael arkangyal – az isteni segítő és védelmező

Az érzelmi vagy asztráltest őrzője
A tűz elem őrzője
A karma őrzője
A homlok-és a köldökcsakra őrzője

Michael arkangyal legtöbbször sötétkék színekben vagy vörös tűzoszlopokban, lángoló kék vagy égő vörös karddal jelenik meg, a köldök csakrájánál sárga színekkel. 
Az elválasztás kardját elsősorban az asztrális síkon és az energiatestekben használja. Az alacsony rezgésű asztrállények és a bukott angyalok negatív befolyásától óv minket.

Mihály arkangyal elsődleges feladata,
hogy elűzze a félelem alacsonyrendű energiáit. Kérhetjük, hogy
távolítsa el az ártalmas energiákat a környezetünkből.
 
 
 
CHAMUEL ARKANGYAL

"A béke forrása: emlékezni arra, hogy nincs más, csak szeretet."

Nevének jelentése: ő látja Istent, Isten-látó, Isten-kereső
Kulcsszavak: feltétel nélküli szeretet, gondoskodás, kapcsolatok, figyelmesség
Színe: rózsaszín és narancs
Köve: zöld fluorit

Feltűnően kedves, bájos, szeretetteljes lény.
Jelenléte a könnyed izgalom lámpalázhoz hasonló érzetét kelti bennünk.
Látja valódi értékeinket és feltétel nélkül szeret bennünket.
Chamuel arkangyal a tisztaság és a feltétel nélküli szeretet megtestesülése. Arra hívja fel a figyelmet, hogy mindannyian Isten gyermekei vagyunk és bíztat, minden hibánkkal együtt fogadjuk el magunkat. Hiszen csak akkor tudunk másokat is szeretni, ha képesek vagyunk önmagunk szeretetére.Fel tudja vidítani a lelkünket akkor is, ha szívünket depresszió és kétségbeesés nyomasztja vagy ha magányosnak érezzük magunkat. Segít leküzdeni az előítéleteket, az irigységet vagy éppen a bűntudatot. Gyógyítja az aggódást, békét és megnyugvást hoz életünkbe.

A benső békességünk elérése mellett Chamuel arkangyal ügyel a világbékére is. A megfelelő pillanatban közbeavatkozik, védi és oltalmazza a világot minden félelmetes és gonosz energiától.
Feladatai közé tartozik a veszélyes erők eltávolítása, hogy megelőzze a világ sorsának rosszra fordulását.

Segít lezárni múltbeli kapcsolatainkat és jelenlegi kapcsolatainkban is értékes tanácsokkal szolgál.

Felhívja a figyelmet arra, hogyha szeretünk valakit, biztosítsunk elegendő szabadságot számára, ne legyünk túlságosan ragaszkodók, ne fojtsuk meg szeretetünkkel és ne ellenőrizzük állandóan, hagyjuk, hogy bátran önmaga lehessen.

Segítségét kérhetjük, ha a szülő-gyermek kötelék erősítést igényel, ha elveszítettünk egy hozzánk közel álló személyt, ha szeretetre van szükségünk vagy ha nem értékeljük kellőképp az életünkben jelenlévő szeretetet.Nyugodtan támaszkodhatunk tisztánlátó képességére, amikor tárgyakat, helyzeteket vagy embereket keresünk. 
Híres arról, hogy segít meglelnünk a célunknak és a szenvedélyeinknek leginkább megfelelő hivatást, így karrierünkben is bátran fordulhatunk hozzá tanácsért.


Problémánk jellegétől függően így fohászkodhatunk
Chamuel arkangyalhoz, például:

"Chamuel arkangyal, töltsd el szívem feltétel nélküli szereteteddel!"

"Chamuel arkangyal, gyógyítsd meg fájó szívemet!"

"Chamuel arkangyal, vedd el a negatív érzéseket szívemből!"
 
 
 
 
Anael arkangyal:
 
Anael a szerelem, lélektársak, lélekpárok, és a vonzerő angyala.
Ha új kapcsolatra vágysz, és szeretnél végre olyasvalakit találni, akivel boldog lehetsz, akkor kérd Anael angyal segítségét.
Ha szerelemre vágysz, akkor nyisd meg a szíved, és viselj rózsaszínt. Anael emlékeztet arra, hogy a rózsaszín a szerelem, az öröm, és akár az önmagunk iránt érzett szeretet színe, így ha rózsaszínbe öltözünk, 
átadhatjuk magunkat ezeknek a csodálatos érzéseknek. A rózsaszín bármely árnyalata megfelel, a pasztelltől a mély rózsaszínen át egészen a magentáig. Minél mélyebb a szín, annál mélyebb érzelmeket idézhetünk elő vele. A halvány rózsaszínnel gyengéd szeretetet, a magentával pedig a legmélyebb és feltétel nélküli szeretetet érhetjük el. Ha nem szereted a rózsaszín ruhákat, szerezz be egy rózsakvarcot, vagy válaszd a turmalint, a kunzitot, vagy bármilyen rózsaszín kristályt, amelyik megtetszik. Hordd magadnál, vagy viseld, hogy emlékezz mindig a szeretet erejére, vagy ha szeretnéd megtalálni életed párját. Ha ékszerként viseled, a legnagyobb hatás érdekében válasz olyan hosszú láncot, amely a szív és a csecsemőmirigy közé ér.
Meditáció a szerelemért
Ez a meditáció szintén segíthet abban, hogy tisztábban láss érzelmi kérdésekben, és észrevedd azt, aki érdemes lenne a szerelmedre.

1. Helyezkedj el kényelmesen, hunyd le a szemed, és képzeld el, hogy Anael angyal rózsaszín szeretettükre előtt ülsz.

2. Így hívd Anaelt: „Anael, Anael, Anael, légy velem, amint belélegzem a rózsaszín és a szeretet erejét. Segíts, hogy megtaláljam azt a személyt, aki a szívemnek kedves, akivel boldog lehet az életem. Kezedbe teszem a lelkem.”

3. Lélegezd be a rózsaszín energiát a koronacsakrádon át és érezd, ahogy egészen a gyökércsakrádig áramlik. Töltődj fel a szeretet színével.

4. Kilégzéskor engedd el az összes félelmedet, negatív érzelmedet, ami az évek során felgyülemlett benned a szerelemmel és a párkapcsolattal kapcsolatban.

5. Kérd Anael angyalt, hogy a szeretettükrével mutassa meg, ki az a személy, akivel boldog lehetsz. Ha ismered ezt a személyt, akkor az ő arca fog megjelenni. Ha a személyt nem ismered még, eddig nem találkoztatok, akkor az arc ismeretlen lesz számodra, de jegyezd meg jól, hogy felismerd, amikor találkozol vele.

6. Köszönd meg Anael segítségét, majd fejezd be a meditációt.
 
 
 
Bátorság - Metatron arkangyal:


Az ellenerők elsősorban az asztrális testre hatnak: félelmet és aggodalmat akarnak ébreszteni bennünk. Az ember asztrális testét az angyalok vigyázzák. Mivel most ők is hazatérnek, az ellenerők ezt a területet is támadás alá veszik. Az ember úgy éli meg ezt, mintha elvesztené lelki egyensúlyát, ezáltal kibillenhet az egyenesből és leléphet az útról. Úgy érezhetjük, 
hogy lelkünk három ereje nem működik összhangban és nem szolgálnak minket. E három erő az Akarat, az Érzelem és a Gondolat.
A lélek e három vetületét újra harmóniába kell hoznunk, és ebben segít a bátorság ereje! A bátorság lényege, hogy semmilyen helyzetben ne veszítsük el önmagunkat.

A három lelkierő (akarat, érzelem, gondolat) szétválása félelemmel tölti el az embert. A félelem pedig képes az embert olyan dolgokra késztetni, amit nem szeretne megtenni. A bátorság erejével képesek vagyunk ezen lélekrészeinket újra egyensúlyban hozni.


Cél:
Az embernek a legnehezebb helyzetben is meg kell találnia a helyes megoldást a szellem sugallatára hallgatva. Meg kell őriznie lélekjelenlétét!
Hívjuk be ezen a héten a Bátorság Lelkét, és Metatron arkangyal segítségével engedjük magunkba egyensúlyba hozó erejét.

Metatronról:
Metatron - a felelőségvállalás arkangyala, Isten fő irattárosa avagy titkára, Héber legendák szerint nem volt mindig angyal, valaha halandó ember volt, és az Enoch nevet viselte. A legenda azt mondja: Enoch Istennel járt, és Isten magához emelte. Metatron ellenőrzi azt a különleges irattárat, ahol minden gondolatunk és tettünk feljegyeztetik egy lényegileg szellemi, roppant érzékeny lemezre. Látja gondolatainkat, és segít tisztán tartani azokat, hogy képesek legyünk befogadni az igazságot, amitől jobbak és boldogabbak leszünk. Segítségünkre van, hogy kapcsolatba kerülhessünk igaz belsőnkkel és felsőbb énünkkel, ha megkérjük erre.
Nem elég arra törekedni, hogy boldog gondolataink legyenek. A cél az, hogy megtisztítsuk értelmünket balhiedelmeinktől, és felkészítsük az igazság befogadására. Arra születtél, hogy az egyedül rád jellemző módon kerülj kapcsolatba Istennel. de míg nem ismered fel az igazságot, automatikus reakciók hatására a felszíni értelem mozgat. Indulataid, környezeted és körülményeid, testi érzeteid, kulturális balhiedelmeid és előítéleteid sugallatára cselekszel. Amint megtanulsz mindig magasabbra törve élni, Örök Éned tölti be tudatodat azzal a céllal, hogy szeretetben, szabadon önmagával egyesítsen.
Semmi nem ölt testet úgy, hogy előbb ne jelent volna meg gondolatként. Te magad is Isten gondolata vagy, képes arra, hogy teremtő elképzeléseid révén kapcsolatot teremts az Örök Értelemmel. Kérd Metatront, ő tegye gyorsabbá agyad működését, fedje fel előtted, aminek a foglya vagy. A megtisztult képzelet Isten kifejezőeszköze. 

Fohászok Metatron Arkangyalhoz:


"Metatron Arkangyal, a Bátorság szent erejét öntsd szívembe, hogy

legyőzhessek minden félelmet."


"Metatron Arkangyal, kérlek védd meg asztális testemet minden

támadástól, és vértezz fel engem a Bátorság Fényével!"
 
 
 
Sadalphon arkangyal:
 
Sandalphon azon két angyal egyike, akiknek nem „el”-re („isteni lény” jelentésű szótag) végződik a neve. Ógörögül a sandalphon szó azt jelenti, „fivér”, ami esetünkben valószínűleg égi ikertestvérére, Metatronra utal. Ők ketten abban különböznek a többi arkangyaltól, hogy eredetileg halandó emberek voltak. Sandalphon Illés próféta volt, Metatron pedig Énok, a bölcs. Isten a földön végzett értékes
munkájukat halhatatlansággal és azzal jutalmazta, hogy az arkangyalok közé emelte őket, így a mennyben örökké folytathatják áldásos tevékenységüket. Illés egy izzó, lángoló szekéren emelkedett az égbe, amelyet két tüzes ló és vadul örvénylő forgószél röpített a magasba, ahogy ez a Királyok II. könyvének második fejezetében olvasható.
Sandalphon fő feladata eljuttatni Istenhez az emberek azon imáit és fohászait, amelyekre vélhetően válaszolni kell. Olyan magasnak említik, hogy a Földtől a mennyekig ér. A régi kabbalista tanok szerint a leendő gyermek nemének meghatározásával segíti a reménybeli szülőket, mások szerint zenei téren is számíthatunk rá.
Sandalphon arkangyal üzenetei és muzsikája hallatszik az angyalok szárnysuhogásában, amely olyan finom, halk és gyöngéd, oly észrevétlenül borzongatja meg az embert, hogy sokan oda sem figyelnek rá, mert észre sem veszik. Amikor Sandalphonhoz fohászkodsz, figyelj fokozottan arra, milyen belső hangokat vagy zenét hallasz, mert ez az ő válasza.

Miben segíthet?
-imák, fohászok és a rájuk adott válaszok
-a még meg nem született gyermekek nemének meghatározása
-zene

Fohász
Amikor az imádra, kérésedre sürgős választ vársz, kérd fel az üzenetközvetítésre Sandalphon arkangyalt. Gondold át a szavaidat, azután mondd:
Szeretett Sandalphon arkangyal, imák és válaszok közvetítője! Kérlek, most légy az én segítségemre. Kérlek, minél hamarabb továbbítsd fohászomat (mondd el az imába foglalt kívánságodat) Istenhez. Kérlek, tudósíts Isten válaszáról egyértelműen, hogy megérthessem a választ. Kérlek, hozd tudomásomra, ha nekem is tennem kell valamit. Köszönöm kedvességedet. Ámen.
 
 
 
 
Zadkiel arkangyal:
 
Zadkiel angyallal, a Jupiter uralkodójával, lehelj magad köré lazúrkék és arany csillagot, hogy erősítsd a jövőképed kialakítását, a derűslátást, és megleld a lehetőségek tárházát.
Zadkiel angyal bőség csillaga egy nagyon jó módszer arra, hogy bevonzd azokat a dolgokat az életedbe, amelyekre vágysz, legyen szó egy jó munkahelyről, anyagi javakról, egy megfelelő otthon megtalálásáról, vagy párkapcs
olatról. A bőségben mindazon dolgokat jelenti, amelyektől boldogok lehetünk. A legtöbb ember azonban abba a hibába esik, hogy nem veszi észre a lehetőségeket, és nem él azokkal. Folyton kesereg, és egy jobb életről álmodik, miközben süketen és vakon sétál el az angyalok és a sors által felkínált lehetőségek mellett. Zadkiel angyal arra is megtanít, hogy észrevedd a kínálkozó alkalmakat. A vágyaink ugyanis nem mindig jönnek masnival átkötött csomagolásban az ajtón elé letéve. Legtöbbször lehetőségek és ötletek formájában kapunk válaszokat, melyek segítségével aztán elindulhatunk az álmaink vágyaink megvalósítása irányába.
Hívd Zadkiel angyalt!
Ha úgy érzed, te is azok köré tartozol, akik nem veszik észre az élet adta lehetőségeket, akkor fordulj Zadkiel angyalhoz segítségért. Köréd vonja kék-arany bőségcsillagát, hogy kéeps legyél megvalósítani álmaidat.
1. Ha van egy gyönyörű lazurit kristályod, akkor fogd a bal kezedbe a meditáció alatt.
2. Hunyd be a szemed, és lélegezz mélyeket a színtiszta hófehér energiából, kilégzéskor pedig szabadulj meg a negatív érzéseidtől. Lazíts pár percig!
3. Ha úgy érzed, lelked megszabadult a negatív energiáktól, akkor könyörögj Zadkielhez: „Zadkiel, Zadkiel, Zadkiel, hatalmadat kérem, a Jupiter hatalmát, hogy áramoljon testemen, lehetővé téve, hogy részem legyen a bőségben, amit megérdemlek. A szeretet és a fény, a szeretet és a fény, a szeretet és a fény nevében.”
4. Képzeld el, hogy mélyen magadba szívod a kéket és az aranyat.
5. Vidd le a színeket, engedd, hogy átjárják a testedet.
6. Érezd, hogy a testedet teljesen átjárja Zadkiel bősége.
7. Kilégzéskor mondd a következőt: „Sötétkék csillagot lehelek magam köré, amely a bölcsesség aranyával tündököl, és segít felismerni az elém táruló lehetőségeket. Add, hogy az univerzum elhozza nekem ezt a bőséget. Kezedbe teszem a lelkem, kezedbe teszem a lelkem, kezedbe teszem a lelkem.”
8. Míg Zadkiel energiájára kapcsolódsz, elmédet összpontosítsd a bőség azon fajtájára, amelyre szükséged van. Magadban küldd el ezt az üzenetet Zadkielnek.
9. Előfordulhat, hogy tényleg érzed a csillag energiáját magad körül. Ha nem, az sem baj, mert attól még ott van körülötted mintegy 36-48 órán keresztül.
10. Ha a kezedbe fogod a szerencsekövedet, most, hogy beleprogramoztad a kérésedet, mindig magad köré tudod vonni Zadkiel kék-arany bőség csillagát.
11. Hord magadnál a követ, amíg be nem indul a pozitív változás az életedben.
12. A meditációt bármikor újra elvégezheted, ha úgy érzed, csökken a csillagod ereje.
13. Mindig köszönd meg az angyaloknak a segítséget.
 
 
 
 
Uriel arkangyal segítsége:

Teremtő, mikor utunkra bocsátott bennünket, mellénk rendelte angyalai seregét, akik átsegítenek életünk nehéz pillanatain. 
Uriel képes - ha figyelünk a jeleire -, hogy elkerüljük, de legalábbis minimálisra csökkentsük az elszenvedett károkat.

A fény, mely megvilágít mindent, felfedi az összefüggéseket, ha kell, utat mutat, ha kell, megnyugtat. Uriel a legokosabb angyalok egyike, semmi nem kerüli el figyelmét így nem csak az összefüggéseket, látja meg, de belőlük a jövőt is képes előre jelezni.
Kérd Uriel segítségét, ha bizonytalan vagy akár magadban, akár a jövődet illetően
Amikor egy ellaposodott kapcsolatban ébred az ember minden reggel, gyakran felmerül a kérdés: Mit keresek én/Ő itt? Ugyanez a helyzet egy monotonná vált munkával kapcsolatban, de felmerülhet a kérdés, hogy a karrier és a család képes-e megférni az életünkben egymás ellett! Uriel utat mutat ezekben a kérdésekben is. Segít, hogy meg álmodd: „menjek vagy maradjak? ” Amint megszületik a döntésed, a következő lépés már megy magától is!
Kérd Uriel segítségét, ha félelmeid eluralkodnak rajtad
Uriel segít megtalálni a belső békénket. Sokszor kerülünk olyan helyzetbe, amikor védtelennek, kiszolgáltatottnak érezzük magunkat. Lépnénk, de nem találjuk az irányt és vesztegetjük az időnket egy sötét gondolaton rágódva! Uriel eloszlatja a sötét felhőket. Ő jelzi a gonosz közeledtét és fényével távol tartja azt.
Kérd Uriel segítségét, ha túlzásokba esel, és nem találod az okát
Ő meglátja az összefüggéseket a szívedben rejlő kétségek és az életben átélt túlzások között. Mostanában menekülsz a saját gondolataid elől? Eszel, iszol, dorbézolsz, csak ne kelljen szembe nézni önmagaddal? Kérj angyali segítséget ehhez a lépéshez és Uriel leveszi a terhet a válladról! Kérd, fényével világosítsa meg elmédet, és ha megtaláltad a választ, lépj gyorsan a tettek mezejére.
Kérd Uriel segítségét, ha elakadsz a tanulásban, vagy a munkában
Éleslátása átlendít a nehézségeken. Igen! Kell egy perc szünet, kell egy fohász, és ha igazán hiszed, Uriel melléd áll, hogy segítsen megérteni és megjegyezni, amit tudnod kell. Kérd, világosítsa meg az összefüggéseket, amiket te nem láttál meg és így könnyedén elsajátíthatod azt, amire az életben szükséged lesz.
Kérd Uriel segítségét, ha olyan esemény történik veled, amelyre nincs magyarázat
Uriel segíti a spiritualitás megértését. Bizony, az élet gyakran állít fura és megkerülhetetlen feladatok elé, de te is tudod, semmi nem történik ok nélkül! Tedd a dolgod, Uriel rávilágít feladatod jelentőségére. Talán pont egy sorsfordító döntéshez, vagy önmagad megismeréséhez kaptál tőle segítséget!
Kérd Uriel segítségét, ha magadra maradsz vihar idején
Uriel vigyáz rád, míg felragyog a nap újra! Ne feledd Uriel hívta fel Noé figyelmét is a közelgő veszélyre is!

Most már tudod ki állt melletted, ha nehéz helyzetben segítségért fohászkodtál és csodával határos módon sikerült egy-egy reménytelen helyzetből jól kijönnöd! Ne feledd, csak akkor kérd angyalaid segítségét, ha pontosan tudod, mit szeretnél tőlük. Ne félj kérni, a magad módján tisztelettel és szeretettel mond el a fohászod és várd a jelet, a sugallatot, amivel finoman a helyes úton tartanak téged. És ha megoldódott a problémád, állj meg egy percre és köszönd meg szíved minden melegével a munkájukat.
Ő az, aki nem csak segít utadon!
Arra tanít, hogy fejleszd ki belső biztonságodat, ellenállva az élet nyomásának. Fontos légy ne fontoskodó! Történjen veled bármi az életben, hozz akár jó, akár hibás döntéseket, mindig találj vissza önmagadhoz és a feladathoz, amiért e világra jöttél. Akiben a tiszta szeretet és önzetlen, őszinte érzelmek uralkodnak és döntően pozitív gondolatok töltik, el annak Uriel segít, hogy maga is tündöklő fényforrássá váljon, és szeretetét tovább sugározza szerettei felé.
 
 
 
 
 
 

 

 

Asztali nézet