MENÜ

Mihály arkangyal szólítalak Téged
A Vagyok Aki Vagyok Szent nevében
Krisztusi Énem erejénél fogva
Szeretettel kérlek, jelenj meg itt nyomban!
Dicsőség a Fényben, hatalmad ereje
Szent pajzsként erőd fogjon engem körbe
Boríts be szívednek gyémánt fényével
Hogy mindent, mi fénytelen távol tartson tőlem!
Szent Kardod lángjával, isteni erővel
Háromszoros körrel engem most vonj be!
Első kör az Isteni Szeretet - védelmez engem!
Második az Isteni Szó - távol tart minden sötétséget!
Harmadik kör a Megváltás ereje - megőriz örökre Isteni Egységben!
Szent pajzsod védelmében, háromszoros körben
Kérlek tisztelettel Mihály Úr Téged
Emelj a szívedbe, Szíved Szent Lángjába
Hogy ott legyek Véled Örök Biztonságban!
Köszönettel elfogadom védelmedet!

Ámen

 

ANGYALI IMA

Teljesség Ura arra kérünk Téged

Emelj a Szívedbe, Szeretet Fényedbe

Hogy ott Eggyéváljunk Teveled Jó Urunk

Szívednek Szavában legyen boldogságunk.

Áraszd szét Szívedet, hogy dobbanjon Vele

Az, mi létező és fénylő Tebenned

Hogy az Egység éljen Veled minden Létben

Igaz Valójában, Szent Gyönyörűségben.

Istenünk, Jó Atyánk, Veled Egyek vagyunk

Erőt, Fényességet, mindent Tőled kapunk

Utunkban áldd meg Szent Szíved erejét

Hogy minden mi Benned él, megtalálja helyét.

Áldás  !

 

 

Fényhívó ima!

Fényesség szólítunk, ölelj körbe minket!

Befogadjuk Léted a Szent Esküvésben!

Egyként dobban szívünk s benne emberlétünk

Szent Lelked sugara, ez mit Tőled kérünk.

Ölelj körbe minket Szeretetnek árja

Isten Szent Valója, az EGY Igazsága

Befogadunk Téged szívünk Szent Lángjába

S felhelyezünk benne Isten oltárára.

Fényesség! Szeretet! Itt vagy körülöttünk

Átjársz s felemelsz, lelkünk Veled repül.

Angyali kezek érintenek Minket

Szent simogatással üzen nekünk Isten:

Gyermekek! A Fényem reátok sugárzik!

Engedjétek hát be, hogy átjárjon máris.

Mert nincs akadálya, hogy egyesülj Velem

Ha szíved kitárod az Igaz Szeretetnek.

Légy isteni fényemnek befogadó lelke

Hogy veled Egyesüljön a Szent Szív ereje.

Árasztod magadból, mert Fény Vagy Most már Te is

Szívednek ereje Istenedben a HIT.

Ámen

 

 

 

Tisztító ima! 

Isteni Tisztaság ölelj körbe Engem

Hozd egységbe lelkem igaz Szellememmel

Áradó Fényesség járja át a testem

Tisztaság angyala karjába zár Engem

Egy vagyok a Fénnyel és a Tisztasággal

Harmónia rezeg ebben a Világban

Árad belőlem, megtisztít most mindent

Mivel utam során kapcsolatba lépek

Hogy tisztuljon eggyé a Szent Létezésben

Mit Atyám átölel tisztító Fényével

Ezért befogadlak Tisztaság Ereje

Teljesedj, sugározz, ragyogj a Szívemben!

Ámen

 

Uram! Ébreszd fel a reményt!

 Kérünk Nagy Úr, ki Teljességben létező Atyánk Te Vagy

Nyújtsd ki kezed gyermekidnek, reményt adni és vigaszt.

Hadd tóduljon szívünkre az igazfényű szeretet

S nyíljon meg a lelki kapu mi fényességbe átvezet.

Add, hogy lássuk megváltásunk vezet minket Tehozzád

Hogy a lábunk, ha megbotlik, reményünk lép majd tovább.

Ha a szívben felébred és bent lakik a szeretet

Igaz hittel és reménnyel viseljük a terheket.

Segíts Uram felébredni s látni omló fényedet

Készek vagyunk befogadni, mert MI VAGYUNK A SZERETET! 

Ámen

 

 

Út Jézussal

Szeretetnek fénye körbeölel minket

 

Lelkünk Lángjában lobban Élő Isten

Ha megfogjuk csendben, szívvel egymás kezét

Hallhatjuk zengeni angyalok énekét.

Csendünk szavában megszólal Jézusunk

Ki megváltó szívével Igaz és Jó Urunk

Ereje körbefog, biztosan tart minket

Hittel, szeretettel vezet minket itt, lent.

Kezét ha áldásra felemeli fölénk

Szent Glória lángja fényeskedik körénk

Hogy fogadalmunk, mit lelkünkkel tettünk

Áldássá váljon, ezt ígéri nekünk.

Mert a Szeretet útja mire vállalkoztunk

S a Fény, ki kísér minket szerető Jézusunk

Benne ég bizalmunk, ahogy Ő hisz Bennünk

Isten útját járva egyesül Ő Velünk.

Mikor a Fényben mind összeölelkezünk

S a Szeretet körében így hatalmat nyerünk

Megnyílik a Mennynek minden Szent Kapuja

S boldog esküvéssel beléphetünk oda:

Istenem, szeretlek, kitárom két karom

Legyen meg mibennünk a Te Akaratod!

Ámen

 

 

Ibolya láng tüze, Vagyok Aki Vagyok

Krisztusi Énem nevében szólítalak most!

Szent Isteni Fényed áradjon el Bennem

S tisztítson meg mindent, ami sötét menten!

Transzmutálj erőddel Eggyé Istennel

Hogy Énbennem csak Szeretet létezzen

Ölelj körbe Lángod ibolya fényével

Tisztuljon ki minden csakrám szíve véled!

Minden létezésem a Forrás vidékén

Transzmutálódjon Lángoddal ekképp

Térben és időben, a dimenziókban

Tisztuljon a karmám minden inkarnációban!

Legyen Fénye bennem Ibolya tüzének

Hogy elégessen mindent, mire nincs szükségem

Lelkemből tisztuljon és égjen ki minden

Mi megakadályoz a fejlődésemben!

Tisztuljon ki minden akadály előttem

Isteni utam járhassam tiszta Fényben

Minden fogadalom, kötöttség oldódjon fel Bennem

Ne cipeljen lelkem felesleges terhet!

Ragyogjon aurámban Ibolya láng tüze

Tisztítson és védjen, Fény ragyogjon benne

Mert Ibolya láng vagyok immár Én is

Tiszta, isteni Szeretetfényesség!

Így van! Így van! Így van!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asztali nézet